Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag na Carnaval en is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen. Oorspronkelijk was Aswoensdag een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd kregen getekend. Zo toonden zij berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis.